Bài viết

Vàng Thracian từ Bulgaria. Truyền thuyết sống


Triển lãm "Vàng Thracian từ Bulgaria. Huyền thoại đã sống lại" đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Bang. Các vật phẩm và hiện vật độc đáo được trình bày tại triển lãm có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. cho đến thế kỷ thứ 3 sau công nguyên
Triển lãm của triển lãm bao gồm ba phần. Đầu tiên bao gồm áo giáp của các vị vua Thracian. Vào lần thứ hai, bạn có thể thấy áo giáp của các chiến binh, trang bị và ngựa của họ. Chà, phần thứ ba được dành cho những truyền thuyết và huyền thoại của cư dân cổ đại ở Balkan.
Sẽ rất thú vị khi nhìn vào bộ sưu tập các sản phẩm kim loại cứu trợ. Nghệ thuật này được gọi là torevtika. Các cuộc triển lãm được đại diện đầy đủ bởi cả bảo tàng công cộng và tư nhân ở Bulgaria.