Bài viết

Phòng triển lãm "Varshavka"


Tôi muốn nói về phòng triển lãm Varshavka, tồn tại từ năm 1983. Triển lãm thường được tổ chức ở đó, bạn có thể tham dự miễn phí.
Trong thời gian tồn tại, Varshavka đã kết bạn với cả ở Nga và nước ngoài. Ngày nay trong các phòng triển lãm ở đó bạn có thể thấy tác phẩm của không chỉ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mà cả những người mới bắt đầu. Phòng triển lãm Varshavka mở cửa cho sự hợp tác với tất cả các công đoàn sáng tạo của các nước CIS, Nga và nước ngoài.
Ngoài ra, nhân viên bảo tàng giám sát nhiều triển lãm tại Nhật Bản, Hungary và các quốc gia khác. Có các tour du lịch có hướng dẫn cho học sinh, cũng như được đào tạo trong các lĩnh vực khác nhau (hội họa, âm nhạc, sáng tác, v.v.)
"Varshavka" có nhiều giải thưởng, có thể tìm thấy trên trang web chính thức của phòng triển lãm - gvz-varshavka.ru