Bài viết

Triển lãm mới của các nghệ sĩ sau chiến tranh tại Bảo tàng Nga


Trong bảo tàng Nga mở triển lãm mới của các nghệ sĩ thời kỳ hậu chiến. Bây giờ bên cạnh những bức tranh, mô tả phong cảnh đẹp, chân dung là những bức tranh với ý nghĩa bi thảm và suy tư về bản chất của cuộc sống con người.
Một trong những phòng triển lãm lớn nhất đã được đưa ra theo công việc của những năm sáu mươi (Kurnakov, anh em Tkachev, Burganov). Tại triển lãm bạn có thể nhìn thấy những bức tranh trong khoảng thời gian khoảng nửa thế kỷ. Điều này là rất tốt, bởi vì những bức tranh của các nghệ sĩ Nga bị khuất tầm nhìn hiện chiếm một vị trí trung tâm trong bảo tàng (dù không lâu nhưng vẫn còn), cho phép du khách nhìn lần đầu tốt hơn, hoặc thậm chí nhìn thấy lần đầu tiên. Bạn cũng có thể theo dõi cách làm việc của nghệ sĩ, quan điểm của anh ấy đã thay đổi qua nhiều năm và đưa ra kết luận của riêng bạn.